Mukana menossa
Nemesis Airsoft
Fairsoft
Varusteleka
PCB-COMP
MP-Myymala
MilGear Finland
Cornia
Neste Siippoo
Lakan Betoni
Zorgon-Petterson Group
Wild Side Effect
Neronet
Juoksuhauta.net

Roolit

Yleistä

Tässä on lueteltuna taistelevien osapuolien pelaajaroolit. Haluttuun rooliin voi ilmoittautua ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisen jälkeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen peli@chairborne.info. Lopulliset roolit päättävät Komentajat Pelijohdon kanssa.

Rivimies

 • Tottelevat pelissä Ryhmänjohtajia, Joukkueenjohtajia ja Komentajia komentoketjun mukaisesti
 • Komentajat voivat ylentää ja palkita Rivimiehiä tarpeen vaatiessa tai Sotilaan osoitettua poikkeuksellisen hyvää toimintaa kentällä. Kaikista ylennyksistä on ilmoitettava Pelinjohtajalle välittömästi henkilökohtaisesti ja Pelinjohtaja merkitsee uuden arvon hihanauhaan ja Sotilaspassiin.

Tulituki

 • Avustaa ryhmän toimintaa antamalla tulitukea
 • Aseistuksena M60, M249, RPK, tai vastaava tulitueksi tarkoitettu ase, eli kone- tai pikakivääri (ei siis esim. M733 bipod:eilla ja rumpulippaalla)
 • Saa käyttää suurempaa kuularajaa
 • Suuremmasta kuulamäärästä ja viritysrajasta johtuen tulituki EI ole ryhmän etu-/kärkimies, vaan toimii ryhmän toimintaa tukevana elementtinä roolinsa mukaisesti.

Tarkka-ampuja ja tarkka-ampujan taistelupari

 • Tarkka-ampuja voi toimia ryhmän jäsenenä tai taisteluparinsa kanssa parina suorittamassa annettua tehtävää
 • Taisteluparin tehtävänä on tähystää maaleja ja suojata Tarkka-ampujaa
 • Tarkka-ampujapari toimii aina komentajan käskytyksen mukaan, ei ikinä omin päin!
 • Ryhmän osanankin toimiessaan TA-pari noudattaa komentoketjua
 • Aseistuksena Tarkka-ampujalla on APS-2, M24, M40, PSG-1 tai vastaava ei sarjatuliase
 • Tarkka-ampujaryhmällä (Tarkka-ampuja ja Tarkka-ampujan taistelupari) saa olla käytössään radio Komentajan luvalla. Tarkka-ampujaryhmän mahdollista Komentajan sallimaa radiota käyttää Tarkka-ampujan taistelupari.

Radisti

 • Toimii joukkueensa mukana kentällä radistina. Radioita on käytössä pelkästään Radisteilla, Komentajilla ja Komentajan sallimilla Tarkka-ampujaryhmillä.
 • Radisteja saa olla maksimissaan 1/ryhmä
 • Radistin tunnuksena on yksi salama hihanauhassa
 • Aineistoja:

Lähetti

 • Toimii oman osapuolensa Komentajan, Joukkueenjohtajien ja Ryhmänjohtajien välillä lähettinä ja viestinviejänä
 • Voi liikkua myös muissa tehtävissä kentällä.
 • Lähetin tunnuksena on kaksi salamaa hihanauhassa
 • Lähetti saa kantaa mukanaan viisinkertaisen (5x) määrän kuulia viidentoista (15) minuutin ajan (5 x 350 kuulaa = 1750 kuulaa)
 • Lähettejä saa olla maksimissaan 1/Joukkue

Viestimies

HUOM! Kaikki pelaajat saavat käyttää kenttäpuhelimia. Kannattaa siis tutustua kenttäpuhelimen käyttöohjeeseen!

Lääkintämies

 • Samat osumasäännöt kuin normaaleilla sotilailla
 • Jokaisen osapuolen komentopaikan yhteydessä olevalla joukkosidontapaikalla täytyy olla jatkuva lääkintämiespäivystys (vähintään yksi Lääkintämies)
 • Muut Lääkintämiehet liikkuvat joukkojen mukana komentoketjun käskyjen mukaisesti.
 • Lääkintämiehet voivat 'parantaa' maassa makaavan haavoittuneen ja siten saada haavoittuneen nopeammin peliin takaisin mukaan.
 • Lääkintämiehet eivät voi parantaa itseään, vaan siihen tarvitaan toinen Lääkintämies
 • Lääkintämiehet saavat parantaa pelaajia osapuolesta riippumatta
 • Lääkintämies voi olla myöskin Joukkueenjohtaja tai Ryhmänjohtaja
 • Lääkintämiehiä saa olla yhdellä osapuolella yksi/alkava kymmenen pelaajaa
 • Lääkintämiehellä on tunnuksenaan valkoinen hihanauha jossa on punainen risti. Tämä hihanauha sidotaan oikeaan käteen.

Ryhmänjohtaja

 • Komentaa Joukkueenjohtajaltaan ja Komentajaltaan saamaansa ryhmää saamiensa käskyjen ja tehtävien mukaisesti
 • Ryhmänjohtajaksi voidaan ylentää kesken pelin kentällä (täytyy hakea 'natsat' Pelinjohtajalta Komentajan suosituksella)
 • Ryhmänjohtajien määrää/puoli ei ole rajoitettu (Komentajien oman harkinnan mukaisesti [Pelinjohtaja päättää ylilyönneistä])
 • Ryhmänjohtajilla on tunnuksenaan yksi viiva hihanauhassa
 • Aineistoja:

Joukkueenjohtaja

 • Komentaa Komentajalta saamaansa joukkuetta ja Ryhmänjohtajiaan Komppanianpäälliköltä saamiensa käskyjen ja tehtävien mukaisesti
 • Joukkueenjohtajaksi voidaan ylentää kesken pelin kentällä (täytyy hakea 'natsat' Pelinjohtajalta Komentajan suosituksella)
 • Joukkueenjohtajien määrää/puoli ei ole rajoitettu (Komentajien oman harkinnan mukaisesti [Pelinjohtaja päättää ylilyönneistä])
 • Joukkueenjohtajat hoitavat alaistensa "lomalle pääsyn"
 • Joukkueenjohtajilla on tunnuksenaan kaksi viivaa hihanauhassa

Komppanianpäällikkö

 • Johtaa Komentajalta saamaansa komppaniaa (2-3 joukkuetta) ja Joukkueenjohtajiaan saamiensa käskyjen ja tehtävien mukaisesti
 • Komppanianpäälliköksi voidaan ylentää kesken pelin kentällä (täytyy hakea 'natsat' Pelinjohtajalta Komentajan suosituksella)
 • Komppanianpäälliköiden määrää per puoli ei ole rajoitettu (Komentajien oman harkinnan mukaisesti [Pelinjohtaja päättää ylilyönneistä])
 • Komppanianpäälliköllä on tunnuksenaan kolme viivaa hihanauhassa

Komentaja

 • Jokaisella osapuolella on Komentaja, joka saa tehtäväkuvaukset Pelinjohtajalta ja toimii niiden mukaisesti
 • Komentajat päättävät omien joukkojensa toiminnasta Pelinjohtajalta saatujen tehtävien tavoitteiden mukaisesti
 • Komentajat päättävät omat Joukkueenjohtajansa, Ryhmänjohtajansa ja Lääkintämiehensä pelin alussa (hyväksyntä Pelinjohtajalta pelin alussa)
 • Komentajat päättävät oman miehistönsä jäsenien korottamisesta kentällä (Pelinjohtaja merkitsee uuden arvon hihanauhaan ja sotilaspassiin Komentajan suosituksella) ja Lääkintämiesten vaihdosta kesken pelin (myöskin tästä tieto Pelinjohtajalle)
 • Komentajat jakavat tehtävät omille joukoilleen ja hallinnoivat Lääkintämiestensä sijaintia pelissä
 • Komentajat ilmoittavat Pelinjohtajalle välittömästi suoritetut tehtävät
 • Komentajat ovat ainoita jotka saavat kuulustella vankeja.
 • Komentajat muodostavat ilmoittautuneista pelaajista omat Joukkueensa ja Ryhmänsä ennen peliä
 • Komentajat myöskin päättävät lääkintämiestensä sijoittelusta joukkueissa ja ryhmissä.
 • Komentajat huolehtivat että OffGame säännöt toteutuvat omassa leirissä ja päättävät mahdollisista rangaistuksista yhdessä Pelinjohtajan kanssa.
 • Komentajilla on tunnuksenaan tähti hihanauhassa

Konsultti

 • Ei kuulu kumpaankaan peliä järjestävään tiimiin
 • Avustaa pelin tekemisessä
 • Voi olla tavallisena pelaajana pelissä
 • Konsulteilla on tunnuksenaan risti hihanauhassa

Järjestäjä (Chairborne)

 • Kuuluu jompaankumpaan peliä järjestävään tiimiin
 • Ei osallistu pelin tekemiseen
 • Voi olla tavallisena pelaajana pelissä
 • Järjestäjillä on tunnuksenaan kaksi ristiä hihanauhassa

Organisaattori (Chairborne)

 • Nauttii suurta auktoriteettia koko peliviikonlopun ajan
 • Kaikki peliin tai sen oheistapahtumiin osallistuvat ovat velvoitettuja tottelemaan Organisaattoreita
 • Organisaattorit toteuttavat Pelinjohtajan komennot
 • Avustavat Pelinjohtajaa pelin eri vaiheissa ja toimivat Pelinjohtajan aputuomareina esim. ristiriitatilanteissa
 • Saattavat liikkua kentällä organisaattoritehtävissä tai Pelinjohtajan osoittamissa muissa tehtävissä (esim. valokuvaus) [muista pelaajista poikkeavalla merkinnällä varustettuna]
 • Voivat osallistua peliin Pelinjohtajan osoittamalla puolella pelaajana (samat osumasäännöt kuin muillakin, Komentajan osoittaman arvon mukaisesti)
 • Toimittaa Pelilehteä (Flash News) ennen peliä ja pelin aikana avustajien kanssa
 • Varmistaa että kaikilla on hyväksytyt maskit
 • Ei kuuntele rutinoita ilman syytä
 • Oikeassa kädessä vihreä hihanauha

Pelinjohtaja (k-0ne):

 • Kertoo säännöt, skenaariot, tehtävät, pelaa pelin pääosin Pelinjohtajana radion, kenttäpuhelimien ja ns. Adidas-verkon välityksellä
 • Pelaa jäävinä YK:n, Nallestanian ja Tuoppian päämajoina
 • Ratkoo ongelmatilanteet
 • Osoittaa pelialueen, aikataulut, kartat, yöpymispaikat, osapuolijaot (Komentajat, Joukkueenjohtajat, Ryhmänjohtajat ja Lääkintämiehet jaetaan osapuolikohtaisesti [suosituksien perusteella]),
 • Hyväksyy pelin alkutilanteessa olevat Komentajat, Joukkueenjohtajat, Ryhmänjohtajat ja Lääkintämiehet (komentajien suosituksien perusteella) [tämä tapahtuu ennen pelin alkua]
 • Voi osallistua peliin kesken kaiken pelaajana haluamallaan puolella (samat osumasäännöt kuin muillakin, Komentajan tarvittaessa osoittaman arvon mukaisesti)
 • Hallitsee hihanauhoissa olevia arvomerkkejä
 • Ei kuuntele rutinoita ilman syytä
 • Konsultoi Pääorganisaattorin ja Organisaattoreiden kanssa
 • Oikeassa kädessä vihreä hihanauha jossa tähti

Pääorganisaattori (Rokker):

 • Päättää avustavat Organisaattorit ja jakaa näiden tehtävät
 • Nauttii suurinta auktoriteettia
 • Kerää ja hallitsee osallistumiset
 • Pitää oikeuden muuttaa sääntöjä vielä kesken pelin jos tilanne sitä vaatii
 • Voi osallistua peliin kesken kaiken pelaajana haluamallaan puolella (samat osumasäännöt kuin muillakin, Komentajan tarvittaessa osoittaman arvon mukaisesti)
 • Ei kuuntele rutinoita ilman syytä
 • On oikeutettu muuttamaan mielensä
 • Ilmoittaa pelistä viranomaisille
 • Oikeassa kädessä vihreä hihanauha jossa kaksi tähteä

Takaisin ylös