Mukana menossa
Nemesis Airsoft
Fairsoft
Varusteleka
PCB-COMP
MP-Myymala
MilGear Finland
Cornia
Neste Siippoo
Lakan Betoni
Zorgon-Petterson Group
Wild Side Effect
Neronet
Juoksuhauta.net

kuva1_1
På svenska
Tid 20.-23.07.2006
Plats Vihtijärvi, Vichtis (Södra Finland, 57km från Helsingfors)
Arrangör Chairborne
Åldersgräns
 • Åldersgränsen för spelet är 15 år
 • Under 15-åringar kan endast delta efter att ha gått Chairborne BootCamp
 • Alla minderåriga deltagare måste ha skriftligt lov av förmyndare för att få delta
Deltagaravgift
 • Deltagaravgiften för spelet är 30€, om betalas på förhand
 • Deltagaravgiften för dem som gått Bootcamp är 25€
 • Om deltagaravgiften betalas för sent, eller först på spelplatsen, tillkommer en förseningavgift på 15€
 • De som spelar civilroller betalar 0€ deltagaravgift
 • Beväringars deltagaravgift är 20€, rabatten fås genom uppbevisat beväringskort.
 • Inkomna deltagaravgifter täcker kostnader för spelet
 • Deltagaravgiften inkluderar bl.a. 2 varma måltider och identifieringsband
Max. deltagarantal
 • Max. deltagarantal är 600 spelare. Arrangörer och civilspelare räknas inte med i deltagarantalet
Parter
 • Spelets parter är PFOR-trupperna, underordnade FN, Salkkari halvöns Nationalgarde, som grundats av FN, Nallestania och Tuoppia, huvudparterna i konflikten på Salkkari halvön, samt civiler.
 • De olika parterna känns igen på sina identifieringsband, som utdelas i början av spelet
Sista anmälningsdag med normmal avgift Torsdag 01.06.2006

Det lönar sig att bekantasig med allt givet material och att observera uppdateringar. Uppdateringar meddelas också om på spelets oficiella forum.

Deltagarlista och lopptorgsannonseringar uppdateras i olika takt med denna sida.

Kort om spelet

PFOR 5-spelet är den femte delen av PFOR-spelserien. PFOR-airsoftspelserien är ett "lajv"-inspirerat, inlevelse- och upplevelsebetonat MilSim-spel. PFR-spelets händelser utspelar sig på den fiktiva Salkkari halvön och man simulerar en fiktiv situation, vars parter är denhär gången PFOR-trupperna (fredsbevarande trupper sombestår av flera olika FN-länder), de stridande parterna på Salkkarihalvön, Nallestania och Tuoppia, det av FN grundade,Salkkarihalvöns Nationalgarde samt civilfolk. Även andra parter kan synas i spelet, allt beroende på spelets gång.

Spelet spelas på Chairbornes eget spelområde i Vichtis, södra Finland, 20-23.7.2006.

Själva spelet räcker 40 timmar och spelas i ett sträck, utan pauser.Sanitärer kan förlänga dee sårade spelarnas speltid på fältet. Eliminerade spelare återuppstår. Hela evenemanget räcker maksimalt 93 timmar.

PFOR-spelen har alltid varit de största och populäraste spelen i Finland. Det första PFOR-spelet spelades vintern 2002. Till PFOR4 anmälde sig närmare 800 spelare runtom hela Finland, av vilka 552 slutligen uppenbarade sig. PFOR4 är tillsvidare Finlands största spelevenemang i sitt slag av airsoftevenemang.

Tidigare har spelet varit utan åldersgräns och utan begränsningar för deltagarantal. Denhär gången är åldersgränsen 15 år och deltagarantalet begränsat till 500 deltagare. I deltagarantalet räknas inte med arrangörer, civila spelare, medarbetare oa. Minderåriga deltagare bör ha skriftligt lov från vårdnadshavare.

Parterna har diverse olika uppgifter att utföra under spelets gång.

Spelets språk är finska och inga andra sidor översätts utom infosidorna.

Läs igenom givet matterial noggrannt innan du anmäler dig. Var säker att dethär spelet passar dig och att du har rätt attityd för spelet. Detta inlevelse- och upplevelsebetonade spel, med ställvis stränga utrustningskrav och långsamt tempo, är inget "sök och förstör"-spel. Detta är inte heller ett vanligt scenariospel. Det är helt möjligt att enskild spelare inte avfyrar ett enda skott under spelets gång.Om du vill ha fart och spänning är detta spel ingenting för dig. Stanna då hellre hemma så att du inte förstör andras spelnjutning.

Spelets språk är finska och inga andra sidor översätts utom infosidorna. Ingenting hindrar dock deltagande, även om man inte behärskar finska. De flesta finländska spelare talar utmärkt engelska och ett fåtal behärskar också svenska, så tolkning finns att få under spelets lopp. Förfrågningar och eventuella anmälningar, på engelska eller finska, till adressen peli@chairborne.info.

Flashnews

#1

Mot beständig fred på Salkkari-halvön?

Lyckade förhandlingar

Igå,r på eftermiddagen finsk tid, meddelade huvudförhandlanden Artti Mahakas, Nallestanias representant Otso Karhunen samt Tuoppias representant, som inte vill ha sitt namn i offentligheten, i ett informationstillfälle att förhandlingarna har varit mycket besvärliga, men slutligen gett resultat. Förhandlingarnas resultat kommenterades inte dess mera, eftersom avtalets detaljer och speciellt FN:s roll, som verkställande part, slipas ännu på tjänstemannanivå.

Hur framöver?

Enligt uppgifter från New York, skulle FN:s säkerhetsråd och huvudsekreterare Mitta Stemusto, vara i råd att föreslå den svenska översten Sten Mattson som överbefälhavare för FN:s fredsbevarande operation. Den av Flashnews intervjuade äldre FN-tjänsteman, anser att Mattsons val är så gott som säkert och tror inte att säkerhetsrådet använder sin vetorätt mot hans val.

Mattson nådde vi dock inte och huvudsekreterare Stemustos kontor kommenterade inte heller saken, berättade endast att man kommer att informera när det finns något att informera om.

Även om FN anser att den förra operationen på Salkkari halvön lyckades, trots att de stridande parterna motsätter sig, har FN i alla fall inte bett om Natotuppernas assistens i fortsättningen av operationen. Som orsak har man gett Natotruppernas överskattade aggressivitet mot det nuvarande fredstillståndet. "Man behöver inte nödvändigtvs en större orsak till att fortsätta krigandet och vi är rädda att Natotrupperna kan ge denna orsak", kommenterar man från FN.

Flashnews nådde den senaste operationens överbefälhavare, den amerikanska generalen Matthew Rockton, i sitt hem i Texas. Rockton konstaterade sig vara nöjd med den uppnådda freden,men fortsatte, att man kunde ha uppnått ännu bättre resultat med den förra operationen, speciellt genom en snabbare tidtabell. -Om den där förbannade bagettbitaren hade koncentrerat sig på att leda sina män och inte smutta på sitt vin, och politikerna hade gett tyngre artilleri till mitt förfogande, så hade jag fått fred till stånd på halvön på en dag, dundrar Rockton, på sitt typiskt amerikanska vis. Om den svenska befälhavaren har generalen just inget att säga om. "Paradsoldater!", fnyser han om svenskar i allmänhet.

#2

De första stegen mot fred

Nationalgardet för att trygga freden

Idag informerades den internationella pressen om att man håller på att grunda ett nationalgarde, som har uppgiften att assistera de FN-ledda PFOR-trupperna i att upprätthålla freden och återuppbygnadsarbeten. Nationalgardet kommer att verka under FN och i nära samarbete med PFOR. Samtidigt fungerar truppen om det första steget mot halvöns, förhoppningsvis, fridfulla framtid.

Våra vanligtvis välinformerade källor kan berätta, att man håller på att söka de skickligaste proffsen, på sitt område, som skall fungera som instruktörer åt grupperna. Instruktörerna kommer att ha en ytterst svår uppgift framför sig. De nya trupperna kommer att rekryteras från såväl Nallestanias, som Tuoppias led, så inom Nationalgardets led kommer det säkerligen att uppstå inre spänningar.

Nato länder, främst USA, kommer huvudsakligen att ansvara för Nationalgardets upprustning. För utrustningen har man lovat ett ansenligt bidrag och det är inte meningen att trupperna övertar föråldrad utrustning. För utbildningen utlovas de bästa instruktörerna och den modernaste "knowhown".

Från jordbrukare till poliser

Enligt uppgifter från FN, planerar man att halvöns garde skall bli ett slags poliskår, som efter behov har beredskap till mera krävande operationer. Det har således framförts befogade misstankar om att en utbildning i snabbt tempo inte ger förutsättningar till att fungera i en explosiv situation. De som valts ut till Nationalgardet har en grundutbildning av varierande nivå, trots att de flesta har stridserfarenhet från tiden för Salkkarihalvöns kris. Å andra sidan är det inte alltid en positiv faktor att ha krigserfarenhet, när man bevarar fred, påminner experterna.

Det intensiva utbildningsskedet skall ge gardisterna en så täckande och likvärdig grundutbildning, som möjligt. Med detta strävar man till att säkra truppernas gemensamhet. Härifrån fortsätter nationalgardet i samarbete med FN-trupperna, och sålunda säkrar man gardisternas lämplighet och kapacitet att fungera tillsammans med PFOR. Mera tid går åt, säkerligen, innan den nya truppen är redo för sitt elddop.

#3

PFOR-truppernas rekrytering har börjat

Vanliga mänskor i kikaren

Man håller febrilt på att förbereda PFOR-truppernas kommande vaktombyte. En del av trupperna stannar kvar på området för kontinuitetens skull, men en avsevärd del av sammansättningen håller på att förnyas, berättar man från FN:s högkvarter.Ett mindre antal länder deltar, jämfört med den föregående operationen, och truppens helhetsantal är också mindre. Delvis ersätts denna underbemanning av Salkkari halvöns Nationalgarde, som å andra sidan kräver en del av FN-truppernas resurser för sin skolning till att fungera självständigt.

Enni Louhola, som ansvarar för rekryteringen av FN-trupperna, berättar att man inte ens vill ha "supersoldater". Den viktigaste egenskapen man söker hos en FN-soldat är ett kallt huvud, i vilken situation som helst. "PFOR-trupperna finns på halvön för att lösa problem, inte förorsaka dem", fortsätter Louhola. Ibland krävs också förmåga till självständig problemlösning och flexibilitet. Strävan och förmåga att förstå lokalbefolkningen och deras kultur är också att rekommendera.

Nationalgardets rekrytering aktuell

Samtidigt med PFOR-truppernas ansökningar, påbörjas ocksä, med dem i samarbete fungerande Nationalgardets rekrytering och skolning. Nationalgardets strävan är ju att fungera som utgångspunkt för Salkkarihalvöns utveckling mot en fredlig stat. Först utbildas en pilotgrupp (=pluton), vars medlemmar väljs lika många från båda halvöns folkgrupper. På basen av denna grupps erfarenheter utvecklas verksamheten vidare.

#4

Mattsons utnämning till överbefälhavare säkrades

En erfaren fältchef

Säkerhetsrådet bekräftade, som väntat, den svenska överstens Sten Mattsons val till ledningen av de FN-dragna PFOR-trupperna. Innan denna kommendering har Mattson hunnit utveckla sitt kunnande i ett flertal fredsbevarande uppgifter runtom i världen. Bekanta krisområden för honom är Cypern, Libanon och det forna Jugoslavien.

Mattson har erfarenhet av såväl plutonledning som skolning, allt från plutonnivå till enheter på bataljonnivå. Denna kommendering är Mattsons första uppgift i den högre ledningen av en FN-operation. Tidigare har han fungerat bl.a. som kompanichef och underrättelseofficer. Mattson har också erferenhet av Salkkari-halvöns förhållanden, efter att ha tillbringat där ett drygt halvt år som kompanichef,

Karriärens mest krävande uppgift

Mattson, som påträffades hemma i Sverige, säger att kommenderingen är den mest krävande, men också den intressantaste uppgiften, under hela hans karriär. Han säger sig ha följt med Salkkaris situation aktivt, också efter att ha lämnat området, och säger sig vidare vara nöjd med den uppnådda freden, som han önskar att förblir bestående.

Upprustningen oroar

Vid tidpunkten för intervjun rapporterades också ökande kapprustning mellan Tuoppia och Nallestania. Mattson vill inte spekulera över orsakerna till detta, men när han tillfrågades om saken, trodde han att det i bakgrunden till detta fanns en strävan till att förstärka egna positioner i fredsprocessens framskridande. Mattson tror i allafall, att PFOR-trupperna kan hålla lokalbefolkningen i styr, och att inga nya våldsamheter uppkommer.

Den nyligen påbörjade rekryteringen av PFOR-trupperna och Nationalgardet, har inte tillsvidare gett önskat resultat. Det har rapporterats från halvön, att lokalbefolkningen har hotats med allvarliga följder, om de söker sig till gardets utbildning. Mattson medger att han hört om detta, men konstaterar att PFOR-trupperna arbetar med att utreda medel i att ingripa i situationen. Han tror också att man kommer, tids nog, att få förstärkningar i trupperna.

#5

Fredsvillkoren förutsätter flyttning

Den första konkreta åtgärden för Salkkarihalvöns fredsavtal vidtogs igår, när Tuoppia flyttade från sitt nuvarande läger norrut, mot Salkkarihalvöns största landsväg och samtidigt den viktigaste transportleden. Tuoppias föregående bas var belägen på det obemannade området, alldeles nära vägen som är Nallestanias och Tuoppias gräns. Den av FN och Nallestania krävda flyttningen gjorde att Tuoppia kom i ett taktiskt sämre läge, men å andra sidan, med tanke på läget till Hanala by, är det nya stället bättre, och sålunda får fredsbevararna mera utmaning i att hålla byn trygg och så neutral som möjligt, vilket är med tanke på en balanserad utveckling, ytterst viktig. Största delen av Salkkarihalvöns handel koncentrerar sig fortfarande i Hanala by, även om man hoppas att Korkkila blir en stabil faktor på halvön.

Flashnews kunde inte, trots flera försök, nå Tuoppias kommendör, som vi hade hoppats få kommentar över hur den nya positionen inverkar på deras verksamhet på halvön. Faktumet att kommendören saknas, kom antagligen som en överraskning för Tuoppias trupper, som hade förberett flyttningen till det nya lägret. Ingen tycktes veta om kommendörens position någonting.

Brist på PFOR-soldater

Förenta Nationernas senaste rekryteringskampanj, med vilken man strävade till att ersätta de nuvarande trupperna på Salkkarihalvön. som redan tjänat sin tid, lyckades inte riktigt som man hade önskat. Kampanjen strävade till att skapa en, såvitt möjligt, multinationell trupp. Överraskande nog, de nordiska trupperna, i främsta hand Sverige och Finland, uppnådde inte önskat manskap. För tillfället begrundar man sålunda i FN vad man kan göra åt situationen. Som ett alternativ har man att förlänga rekryteringstiden, för att få de nödvändiga trupperna till halvön.

# 6 SPECIALNUMMER

Stora arbetsplatsnumret

Lediga platser på Salkkarihalvön

Detta historiska, genom tiderna första FlashNews specialnummer, har för avsikt att presentera lediga arbetsplatser på Salkkariområdet. Platser finns inom såväl handel och byggnadsarbete, som militärverksamhet, och bland dessa uppgifter finns också fredsbevarande arbete. Som kännt, har huvudnäringsgrenen på Salkkarihalvön varit traditionellt ölbryggning och därtillhörande verksamhet, dvs. jordbruk. Då det gamla bryggeriet förstördes i inbördeskriget, har verksamhet minskat avsevärt, och de flesta jordbrukarna har fått lova att söka sin inkomst i något annat, endel lagliga och andra mindre lagliga metoder. Enligt inofficiella uppgifter var smuggling och handel av smuggelgods de mest allmänna näringsgrenarna ännu för ett år sen. För tillfället, då halvöns ekonomi förbättrats i snabb takt, har också ett stort antal arbetsplatser tillkommit,och man har också fått duktigt arbetsfolk till dessa arbeten. PFOR-truppernas närvaro hämtar fred, men också pengar, med sig, och nya affärer har grundlagts. Man förhåller sig dock lite skeptiskt till hur dessa nya affärer skall överleva konkurrensen, trots att de alla koncentrerar sig på olika produkter.

PFOR:s manskapsunderskott löst

Som vi berättade idet föregående numret, saknade PFOR-trupperna villiga fredsbevarare. I FN beslöt man försöka rekrytera på ett lite annat sätt, och önskat resultat nåddes. På så sätt avlägsnade man också misstankarna om att den planerade operationen kommer att inhiberas, pga. underskott i manskapet. Då PFOR-operationen bekräftats, inleddes byggnadsarbetena med fart, och detta ger mycket arbete åt lokalbefolkningen. Från FN har man meddelat att arbetskraften kommer att användas så mycket som möjligt, bara man kan garanatera deras säkerhet. Yrkeskunskap saknar man inte, och en del av PFOR:s byggnader sägs hålla längre än områdets eldupphör. Även andra byggnadsarbeten är på gång, nya vattenintag och sädeslager planeras, precis sonm Korkkila by. Även Hanala by kommer att undergå en del förändringar och allt detta väntar byggnadsarbetarna.
Lediga platser Kompanichefer och Plutonchefer
Tuoppias trupper söker nya chefer för högre ställnings uppgifter. Truppen på ca tvåhundra personer, behöver flera chefer för såväl kompanier och plutoner. Den välutrustade och organiserade truppen har upplevt det ena och det andra, under flera års tid, och det finns erfarenhet från ett flertal strider. Vi söker personer som kan hålla huvudet kallt, även under tryck, kan behärska stora folkmassor och överraskande situationer och har, vid behov, kapacitet att ta initiativ. Du är till grundnaturen organicerad och precis. Vi erbjuder en möjlighet att se djupare in i armelivet och vidga vyerna i soldatvärlden. Det är absolut inte frågan om ett kontorsjobb, vår lilla trupp leds framifrån. Om du tror att du är personen vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet desto mera.
Lediga platser Gruppchefer
Tuoppias trupper söker nya ledare i verkställande ställning. Truppen på ca tvåhundra åpersoner behöver flera gruppchefer, som en del av den växande organisationen. Vi söker människor som kan hålla huvudet kallt, även under tryck, behärskar överraskande situationer och har vid behov kapacitet att ta initiativ. Enligt militär kutym grundar du din verksamhet på officerers order. Du är redan en del av Tuoppias arme, men kanske på soldatnivå. Ambitionen driver dig framåt, mot mera krävande utmaningar. Du har eventuellt en grupp kamrater, men ingen ledare. Om du tror dig vara den vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet kan vi erbjuda desto mera.
Lediga platser Signalister
Tuoppias trupper söker signalister för att ansvara om kontakt på fältet. Informationsgången mellan ledare och manskap är ytterst viktig, och att ansvara om detta är en ytterst viktig uppgift, Vi söker personer, som har kapacitet att hålla huvudet kallt också under tryck och behärska överraskande situationer. Du är till din grundnatur organicerad och precis. Vi erbjuder en möjlighet att se, hur signalistsystemet fungerar, och på sidan om lär man sig också en del om hur en soldattrupp leds. Vid behov utbildar vi till uppgiften. Om du tror dig vara den vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet erbjuder vi desto mera. Om du blev intresserad av de erbjudna uppgifterna, skicka e-mail till adressen peli@chairborne.info och berätta mero om dig själv.
Lediga platser Kompanichefer och Plutonchefer
Nallestanias trupper söker nya chefer för högre ställnings uppgifter. Truppen på ca tvåhundra personer, behöver flera chefer för såväl kompanier och plutoner. Den välutrustade och organiserade truppen har upplevt det ena och det andra, under flera års tid, och det finns erfarenhet från ett flertal strider. Vi söker personer som kan hålla huvudet kallt, även under tryck, kan behärska stora folkmassor och överraskande situationer och har, vid behov, kapacitet att ta initiativ. Du är till grundnaturen organicerad och precis. Vi erbjuder en möjlighet att se djupare in i armelivet och vidga vyerna i soldatvärlden. Det är absolut inte frågan om ett kontorsjobb, vår lilla trupp leds framifrån. Om du tror att du är personen vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet desto mera.
Lediga platser Gruppchefer
Nallestanias trupper söker nya ledare i verkställande ställning. Truppen på ca tvåhundra personer behöver flera gruppchefer, som en del av den växande organisationen. Vi söker människor som kan hålla huvudet kallt, även under tryck, behärskar överraskande situationer och har vid behov kapacitet att ta initiativ. Enligt militär kutym grundar du din verksamhet på officerers order. Du är redan en del av Nallestanias arme, men kanske på soldatnivå. Ambitionen driver dig framåt, mot mera krävande utmaningar. Du har eventuellt en grupp kamrater, men ingen ledare. Om du tror dig vara den vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet kan vi erbjuda desto mera.
Lediga platser Signalister

Nallestanias trupper söker signalister för att ansvara om kontakt på fältet. Informationsgången mellan ledare och manskap är ytterst viktig, och att ansvara om detta är en ytterst viktig uppgift, Vi söker personer, som har kapacitet att hålla huvudet kallt också under tryck och behärska överraskande situationer. Du är till din grundnatur organicerad och precis. Vi erbjuder en möjlighet att se, hur signalistsystemet fungerar, och på sidan om lär man sig också en del om hur en soldattrupp leds. Vid behov utbildar vi till uppgiften. Om du tror dig vara den vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet erbjuder vi desto mera. Om du blev intresserad av de erbjudna uppgifterna, skicka e-mail till adressen peli@chairborne.info och berätta mero om dig själv.
Lediga platser Kompanichefer och Plutonchefer
PFOR trupper söker nya chefer för högre ställnings uppgifter. Truppen på ca tvåhundra personer, behöver flera chefer för såväl kompanier och plutoner. Den välutrustade och organiserade truppen har upplevt det ena och det andra, under flera års tid, och det finns erfarenhet från ett flertal strider. Vi söker personer som kan hålla huvudet kallt, även under tryck, kan behärska stora folkmassor och överraskande situationer och har, vid behov, kapacitet att ta initiativ. Du är till grundnaturen organicerad och precis. Vi erbjuder en möjlighet att se djupare in i armelivet och vidga vyerna i soldatvärlden. Det är absolut inte frågan om ett kontorsjobb, vår lilla trupp leds framifrån. Om du tror att du är personen vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet desto mera.
Lediga platser Gruppchefer

PFOR trupper söker nya ledare i verkställande ställning. Truppen på ca tvåhundra åpersoner behöver flera gruppchefer, som en del av den växande organisationen. Vi söker människor som kan hålla huvudet kallt, även under tryck, behärskar överraskande situationer och har vid behov kapacitet att ta initiativ. Enligt militär kutym grundar du din verksamhet på officerers order. Du är redan en del av PFOR arme, men kanske på soldatnivå. Ambitionen driver dig framåt, mot mera krävande utmaningar. Du har eventuellt en grupp kamrater, men ingen ledare. Om du tror dig vara den vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet kan vi erbjuda desto mera.
Lediga platser Signalister

PFOR trupper söker signalister för att ansvara om kontakt på fältet. Informationsgången mellan ledare och manskap är ytterst viktig, och att ansvara om detta är en ytterst viktig uppgift, Vi söker personer, som har kapacitet att hålla huvudet kallt också under tryck och behärska överraskande situationer. Du är till din grundnatur organicerad och precis. Vi erbjuder en möjlighet att se, hur signalistsystemet fungerar, och på sidan om lär man sig också en del om hur en soldattrupp leds. Vid behov utbildar vi till uppgiften. Om du tror dig vara den vi söker, tag kontakt så diskuterar vi mera. Lön kan vi tyvärr inte betala, men erfarenhet erbjuder vi desto mera. Om du blev intresserad av de erbjudna uppgifterna, skicka e-mail till adressen peli@chairborne.info och berätta mero om dig själv.
Lediga platser Plutonchef

Nationalgardet söker till sin styrka en ny plutonchef. Den tjugomanna truppen börjar redan utforma sig, men gruppen lever i allafall forfarnade. Det nygrundade Nationalgardet är den allra första truppen, och av dess ledare önskar vi speciellt mycket erfarenhet av chefsuppgifter och samarbete med andra. Som Plutonchef koordinerar du verksamheten tillsammans med PFOR, och du kommer att verka i samarbete med PFOR-truppens överbefälhavare. Den nya avdelningen får du, med andra utveckla, ifråga om verksamhetsformer, samt också skapa något alldeles nytt. Trots att du är med i utvecklandet av verksamheten, behöver du inte producera skriftliga rapporter, utan din viktigaste arbetsmiljö finns utanför kontoret, Den nystartade verksamheten kräver gott exempel av truppens ledare.
Lediga platser Gruppchefer

Nationalgardet söker till sin förstärkning nya gruppchefer. Cheferna väljs av den redan skolade gruppen, men de frivilliga har förkörsrätt. De personer vi söker, kan hålla huvudet kallt i vilken situation som helst. Motiveringen till uppgifterna man ges, får man från det övre befälet, men i egenskap av gruppchef gör du de sista beskutena. Kapacitet att lösa problem samt medlings- och kommunikationskunskaper är nyckelorden, då man väljer folk till uppgiften. Du kommer att få vara med om att skapa någonting alldeles nytt, eftersom avdelningen är helt ny. Du samarbetar med din plutonchef och erbjuder honom information om verksamheten och dess utvecklande. Nationalgardet fungerar tillsammans med PFOR-trupperna, så kunskaper i det engelska språket är grundförutsättningar.
Lediga platser Byggnadsarbetare
PFOR-trupperna börjar förbereda sig för en fast placering på Salkkarihalvön, för att övervaka eldupphöret. För att stöda dessa sanktioner, har man för avsikt att bygga nya byggnader, såsom bostadsbaracker och övervaknings- och kontrollpunkter. Till FN:s återuppbyggnadsprinciper hör att ta med lokalbefolkningen i all verksamhet, och sålunda söker vi nuflera erfarna byggnadsarbetare och mindre erfarna hjälpkarlar till att arbeta på olika ställen runtom Salkkarihalvön. Sökandena intervjuas på en arbetsantagningspunkt, som kommer att grundas i samband med PFOR-basen. Ingen tidsbeställning behövs, utan de som anländer intervjuas i ankomstordning. Sökandes bakgrund kontrolleras, så var beredd att styrka din identitet då du anländer till intervjun. Om du blev intresserad av de erbjudna uppgifterna, skicka e-mail till adressen peli@chairborne.info och berätta mero om dig själv.

#7

Vapenhandlare Rastapapoulus fängslad

Tagen på bar gärning

Rastapapoulus haffades av den internationella polistruppen, vid gränsstationen, av Jugoslavien och Kosovo. Han var en av de mest eftersökta inom vapenhandeln på svartabörsmarknaden. Då han togs fast, var han på väg från Bulgarien till Kosovos huvudstad Pristina, till ett förutbestämt möte. Samtidigt konfiskerade man av Rastapapoulus över 10 000 vapen, bland dem maskinpistoler, anfallsgevär och panssar- och luftvärnsmissiler, samt till allt detta och annat, rejält med skjuttillbehör. Ayon Bois, Interpols detektiv, berättade att anhållandet kunde förverkligas på basen av information från den inre cirkeln. Noggrannare information om ämnet kunde man inte erhålla, men enligt den allmänna uppfattningen hade Interpol lyckats infiltrera sin egen man alldeles bland de närmaste. Enligt Bois minskar denna anhållan avsevärt antalet olovliga och "svarta" vapen, åtminstone tills nästa vapenhandlare knyter kontakter med Rastapapoulus fd. kunder.

Verkningar syns på Salkkari

Flashnews frågade PFOR:s överbefälhavare Sten Mattson, hur anhållandet kommer att inverka på livet på halvön. " Självklart syns verkan först på lång sikt, men naturligtvis, kommer någonting att hända", berättade Mattson. "Rastapapoulus privata armé, som han upprätthållit för att garantera sin egen säkerhet, har varit ett märkbart störningsmoment på halvön". För ett tag sen misstänktes den för morden på FN-soldaterna, men man fick aldrig bevis på detta, fortsätter Mattson.

#8

Nationalgardets vardag

Desertörer?

Nationalgardisterna beviljades permission, förra veckoslutet, den första gången efter att de inlett sin tjänstgöring. När permissionen var slut på måndag, konstaterade man att en stor grupp saknas. PFOR-operationens ledning, på vars ansvar skolningen är, hoppades, att det bara är frågan om ett tillfälligt problem, och trodde att största delen återvänder i sinom tid. Flashnews fick också kommentarer, angående ämnet, av Salkkaris folkgrupper, eller främst av deras halvmilitära sektioner. Nallestanias representant, som använder namnet "Lilla Björnen", konstaterade att situationen inte överraskar på något plan. "Det var bara en tidsfråga när lokalbefolkningen som stått i maskopi med med imperialisterna, inser att de blivit bedragna". Detta var Björnens utlåtande i sin helhet. Tuoppias talesman, Reidar "Lilla" Kolmonen, var på samma linje. "Tuoppiaborna kommer aldrig att godkänna ockupationstrupper i sitt land, åtminstone inte sådana som klart går i motpartens ledband", dundrade Kolmonen. Det officiella Salkkari ifrånsade sig militanternas utlåtanden, och hoppades att Nationalgardisterna skulle återvända så snabbt som möjligt.

Utrustningen sämre än väntat

Då man presenterade Nationalgardet berättade man också om den av USA utlovade märkbara utrustningshjälpen, för gardisterna. Dethär löftet uppfylldes bara halvvägs. De av Flashnews intervjuade gardisterna anser att utrustningen är förkastlig och kan på inga vilkor användas till riktigt soldatbruk. "Tills vidare har dethär varit med nöd och näppe tillräckliga, men hur ska det gå i fortsättningen?", komenterar en anonym gardist. Problemet har man uppdagat också i PFOR:s och FN:s ledande organ, men där litar man på att situationen utvecklas fredligt och man hoppas att gardet inte i ett alltför tidigt skede måste pröva sin utrustnings och skolnings effekt. "Fast man håller på att utbilda Gardet till PFOR:s stormtrupp, är vi optimistiska på den punkten, att vi inte måste skicka dem till alltför allvarliga stridigheter. Vi hoppas detsamma, beträffande den multinationella truppen." linjerade överste Sten Mattson tidigare idag. I alla fall Är Gardets skolning på uppgående, och gardisterna har varit ivriga i att ta itu med mera krävande uppgifter, som de övat sig i. Nöjda är de också över överbefälhavarens kommentarer, som lovar action.

Mera översättningar finnas på www.katarri.tk -> PFOR5.SE
Vi tackar Katarri för översättningarna och samarbete.

Takaisin ylös